Utsläppsuppföljning

Ett arbete som är helt nödvändigt för att veta var Klimatrådets insatser gör bäst nytta.

  • Alla organisationer som önskar stöd gällande transporter kan höra av sig till Olovsson Hanna hanna.olovsson@rjl.se.
  • Klimatrådets administration kommer varje år skicka ut en fråga till alla organisationer, vad är era totala årliga utsläpp? För de som inte har en miniminivå, har en beräkningsmodell tagits fram som uppdateras årligen. I ett bredare sammanhang se exempelvis hur bolag publicerar sina utsläpp  https://www.di.se/bors/hallbarhetsindex/.
  • VIll du ta del av beräkningsmodellen, maila andreas.olsson@lansstyrelsen.se

Hallå – Klimatrådet behöver ju göra mer! Toppen – hör av dig här och berätta kort vad och varför https://klimatradet.se/kontakta-klimatradet/ 

Lite mer bakgrund tack!

Våren 2019 gjorde rådet följande ställningstaganade 7 mars >> och informationspunkt 5 >> verktyg för beräkning av utsläpp av växthusgaser som arbetats fram, enligt uppdrag av rådet gemensamt av Husqvarna, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län. Denna ska endast användas för er som inte har ett eget system, dvs inga parallella spår. En tidplan för arbetet förankrades den 5 september >>.

Håll dig uppdaterad

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/