Utvärdering av dialogmöte och informationsmöte om remissen av klimat- och energistrategin

Tack för att du deltog på något av de dialogmöten eller infomrationsmöten om remissen av klimat- och energistrategin som anordandes via Skype!
Vi skulle bli väldigt tacksamma om du skulle vilja svara på ett par frågor nedan.

Utvärdering

Ta del av presentationsmaterialet här>>