Tack för ditt deltagande i workshopen Från vision till aktion – hållbara transporter inom verksamheter den 11 juni. För att kunna planera aktiviteter framöver tar vi tacksamt emot dina synpunkter på workshopen, tack på förhand!

    Ange med en siffra (1 till 5) hur nöjd du är med aktiviteten i sin helhet.
    Ange med en siffra (1 till 5) hur nöjd du är med aktiviteten i sin helhet.
    Ange med en siffra (1 till 5) hur nöjd du är med aktiviteten i sin helhet.
    Ange med en siffra (1 till 5) hur nöjd du är med aktiviteten i sin helhet.