Utvärdering Klimatrådet 2020

Genom uppföljningen av Klimatrådet och dess många insatser under året, kan vi konstatera att Klimatrådets arbete fortsätter att bidra till att förstärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar. Bort från fossilt till förnybart, som ett avgörande steg till hållbarhet.

Utvärdering Klimatrådet 2020

Varje år, sedan starten 2011, utvärderar Länsstyrelsen hela Klimatrådet och arbetsgrupper. Utvärdering Klimatrådet 2020 ger dig en bild av vad rådets ledamöter tyckte 2020 (jämför gärna med 2019). Varje ledamot ges möjlighet att anonymt svara på fem frågor. Alternativen i de tre första frågorna är dåligt, mindre bra, bra, mycket bra. Resultatet presenteras alltid för Klimatrådet.
1. Vilken nytta skapar Klimatrådet?
dåligt, mindre bra, bra, mycket bra

2. Hur funkar administrationen?
dåligt, mindre bra, bra, mycket bra

3. Motsvara arbetet ledamotens förväntningar?
dåligt, mindre bra, bra, mycket bra

4. Vad vill du se mer av/eller mindre av?

5. Övrigt

klimatradet_utvardering2020
Utvärdering av Klimatrådet 2020,
Hur upplever du nyttan för din organisation att delta i Klimatrådet?
klimatradet_utvardering2020
Utvärdering av Klimatrådet 2020,
Hur upplever du det administrativa upplägget av Klimatrådet?
klimatradet_utvardering2020
Utvärdering av Klimatrådet 2020,
Hur väl motsvarar Klimatrådet dina förväntningar?

Vad vill du se mer av/eller mindre av 2021?

 1. Mer diskussion om samhällsfrågorna, demografi, energiomställningen och vad vi står får i Jönköpings län. Mindre snuttifierade nedslag i enskilda studenters exjobb.
 2. Tydliggöra syftet. Avstämningar vad som uppnåtts. Finns det uppsatta mål? Mer av inspirerande och intressanta föreläsare.
 3. Mer diskussion
 4. Jag skulle vilja få mer tips ur te x energieffektiviseringsgruppen och transportgruppen, saker som jag kan applicera i vårt företag. Hitta samverkan med annan aktör hade också varit roligt.
 5. Uppföljning och utvärdering av vårt arbete. Kan gälla olika moment som t.ex. klimatberäkningsverktyget.
 6. “Fortsätt att lyfta lärande exempel.
 7. Kompetensutvecklande inslag, högskola/universitet/näringsliv
 8. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om hur vi kan ta oss an möjligheter/utmaningar utifrån våra förutsättningar och genom stärkt samverkan.
 9. Hur fungerar kontaktytorna/dialogen mellan Lst och kommunernas förvaltning avseende rådets beslut/diskussioner/planering? Finns det förbättringsbehov?
 10. Uppföljning av åtgärder/aktiviteter/insatser som rådet har initierat/beslutat.”
 11. “Vill ju som alla andra gärna ha fysiska möten, men Covid är segdraget! Har precis kommit tillbaka till fokusgruppen för klimatanpassning och det är ett bra nätverk, men vi behöver nog bli fler?”
 12. Kanske bredda engagemanget hos säljare på tunga fordon, kontakta gärna Finnveden Lastvagnar som ju säljer Volvo bilar. Viktigt att vara konkurrensneutrala.
 13. Att klimatrådet deltar mer i den offentliga debatten kring hållbarhetsfrågor samt bidrar till bildning i dess frågor.

Övriga tillägg

 1. Jag vill ge en stor eloge till tjänstepersonerna för fina insatser till rådet. Bra jobbat!!

Klimatrådets nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och har skickas ut sedan februari 2017. Du anmäler ditt intresse här