Utvärdering av Klimatrådet

Varje år, sedan starten 2011, utvärderar Länsstyrelsen hela Klimatrådet och dess i dagsläget 11 arbetsgrupper. Denna utvärdering är anonym och riktar sig till dig som är ledamot och dig som är adjungerad ledamot (ordföranden i en arbetsgrupp).

År 2019 års utvärderingen

Varje år, sedan starten 2011, utvärderar Länsstyrelsen hela Klimatrådet och dess i dagsläget 11 arbetsgrupper. Nedan får du en bild av vad rådets ledamöter  >> tycker. Frågorna som varje ledamot svarat på är Vilken nytta skapar Klimatrådet? Hur funkar administrationen? Motsvara arbetet ledamotens förväntningar? (Ja, såklart har det varit anonyma svar).

När vi utvärderat arbetet för året, presenteras svaren för rådet och därefter beslutar landshövdingen om kommande år, såhär såg 2019  ut >> med Bilaga 1 >>.

Klimatrådet och dess grupper

För att skapa bästa möjliga engagemang görs en årlig utvärdering av rådet och dess grupper. I samband med detta frågar även Länsstyrelsen om organisationerna fortsatt önskar delta i Klimatrådets arbete kommande år. Alla som är positiva finns med i beslutet för året.

Klimatrådets budget

Sedan starten 2011 har Klimatrådet en gemensam budget för satsningar som Klimatrådet beslutar om. Det kan till exempel vara Klimatveckan, Klimatpriset, olika projektsatsningar och forskning.

  • För perioden 2018 – 2020 är inriktningen förankrad i alla kommunstyrelser  läs här >>
  • Den 21 november 2019 förankrades rådets budget för år 2020, läs mer >>
Förankrad i Klimatrådet den 21 november 2019.
Klimatrådets projekt och processer

Pågående större projekt och processer har som initierats, förankrats och drivs helt eller delvis genom rådet. Läs mer här>>

Klimatrådets nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och har skickas ut sedan februari 2017. Du anmäler ditt intresse här >>

Klimatrådets administration

Klimatrådets arbete leds av landshövdingen som också är ordförande i rådet. Länsstyrelsen samordnar och administrerar Klimatrådets arbete genom beredningsgruppen där energi- och klimatstrategen är ordförande. Länsstyrelsen ansvarar för rådets budget och uppföljning samt för att av fokusgrupper och andra grupper framtagna förslag är förankrade inför inriktningsbeslut av rådet. Länsstyrelsen ansvara även för att satsningar remissas till respektive berörd organisation och sedan följs upp.