Fokusgruppen för klimatanpassning arrangerar en dag för dig som vill fördjupa dig mer inom området klimatanpassning i Jönköpings län. Flera intressanta föreläsningar erbjuds, med SMHI som höjdpunkt!  

I Jönköpings län arbetar bland annat fokusgruppen för klimatanpassning med frågorna, som en del av organisationen Klimatrådet. Därför bjuder fokusguppen in till denna kompetensutvecklingsdag där vi får en föreläsning av SMHI med anledning av den nya länsanalysen som publicerades under senhösten. Vi belyser även det arbete som görs i länet och sprider goda exempel.  

De klimatmål som världens ledare kom överens om i Paris i slutet av 2015 innebär att våra klimatutsläpp behöver minska dramatiskt. På grund av klimatsystemets tröghet och det som kallas trösklar kommer samhället, trots massiva insatser för att minska klimatutsläppen, ändå behöva anpassa sig till ett förändrat klimat. Vi ser redan idag effekter på klimatet såsom fler och längre värmeböljor, fler intensiva skyfall, smittor som sprids med myggor, förändrade vegetationsperioder och så vidare.  Stora delar av samhället är involverade i denna anpassningsprocess, på samma sätt som i minskningen av klimatutsläpp.

FN:s klimatpanel sammanställer regelbundet den internationella klimatforskningen och 2013 kom den 5:e stora rapporten. Baserat på den senaste forskningen påbörjade Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI en enhetlig studie för Sverige. Arbetet resulterade i länsvisa rapporter som beskriver nutidens och framtidens klimat och dess konsekvenser för vattenföring. Två möjliga framtida utvecklingsvägar har studerats, en med fortsatt accelererande utsläpp av växthusgaser och en med kraftfull klimatpolitik. Rapporterna, liksom den data som ligger till grund för analyserna, finns tillgängliga på smhi.se. Länsrapporten ger ett underlag för övergripande samhällsplanering med hänsyn till klimatet och dess utveckling i länet. SMHI presenterar resultaten för länet, tillsammans med en kort beskrivning av tillvägagångssättet. Efter föreläsningen finns tid för frågor och diskussion.

Var: Elite Stora hotellet, Jönköping

När: 15 mars 2016

Målgrupp: Alla som är intresserade av länets klimatanpassningsarbete.

Arrangör: Fokusgruppen för klimatanpassning

Tema för dagen: Klimatanpassning

Kostnad: Dagen är kostnadsfri

Sista anmälningsdag: 9 mars

 

Program

10:45-11:50     Klimatanpassning i ett bredare perspektiv,

12:00-12:50      Lunch

13:00-13:45      GIS i klimatanpassningssyfte

13:45-15:15      SMHI föreläsning

15:15                  Fika

15:30                  Summering; Hur går vi vidare framåt?

16:00                  Avslutning

För mer information kontakta Frida Moberg, samordnare för klimatanpassning, 010-223 64 90.