Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Alla aktiviteter under Klimatveckan är tillgängliga för alla och kostnadsfria om inget annat framgår. Klimatveckans närmare 40 aktiviteter runt om i hela Jönköpings län möjliggörs av långt över 100 arrangörer!

Hela Klimatveckans program finns här https://klimatveckan.klimatradet.se/aktiviteter/