Trähusskolans del 2 – Risk, försäkring och skydd

En förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggnadet. Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola i flera delar. Förmiddagen den 21 november fokuserar på hur ett aktivt arbete med risker, försäkring och skydd bidrar till att vi bygger bättre, mer rätt, med färre resurser och därmed till rätt kostnad.

Läs hela programmet här >>

När: Den 21 november, klockan 09:00 – 12:00, fika  från 08.30 och lunch serveras  12.00!
Plats: Länsförsäkringar i Jönköpings län, Barnarpsgatan 22 i Jönköping.
Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling.
Tema Risk, försäkring och skydd.
Kontakt: Hör av dig till  carin.wallin@lfj.se eller andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!

Arrangörer av Trähusskolan

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola, hösten 2018 och våren 2019. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län.
Arbetsgruppen består 2018 av Länsförsäkringar i Jönköpings län, Länsförsäkringar AB, Vätterhem, Energikontor Norra Småland, RISE, Träcentrum, Smart Housing Småland, TOSITO, Jönköpings kommun, Nässjö kommun, Jönköping University och Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>