Varför är samverkan viktigt för Cybercom?

Hållbarhet, innovation och värdeskapande samarbeten är en del av Cybercoms DNA! Vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle och en blomstrande region och en framgångsfaktor är kontinuerlig samverkan med andra organisationer så som myndigheter, universitet, skolor, privata bolag osv. Vår inkubator Innovation Zone är en arena för denna typ av innovativa samarbeten, säger Andreas Rowell, Cybercom Sweden.

Andreas Rowell
Cybercom Sweden
@Andreas Rowell, Cybercom Sweden

Cybercom +hållbarhet + Solkalkylator.se

Cybercom arbetar sedan länge med hållbarhet och driver bland annat Solkalkylator.se, som ska bli nationell! Kan du ge en lite inblick i arbetet?

Solkalkylator.se är ett spännande Innovation Zone-projekt som drivits tillsammans med Klimatrådet och Länsstyrelsen med syfte att öka intresset för solel. Tjänsten har hittills varit fokuserad på länet, men nu utökar vi den till att omfatta hela landet. Cybercom tar hjälp av studenter, där de som en del av sin praktik får jobba med både design och webbutveckling – en verkling win-win där studenterna samlar på sig viktiga arbetslivserfarenheter och får en erfaren mentor under sin praktik, samtidigt som Solkalylator.se blir en ännu bättre tjänst. Att kunna erbjuda studenter en intressant och värdeskapande praktik känns extra viktigt i dessa tider då många företag har dragit tillbaka sina praktikplatser på grund av Corona-läget. Vi siktar på att ha den uppgraderade Solkalkylatorn färdig till höstens Solsafari.

Läs mer

  • Solsafari http://www.solkalkylator.se/
  • Solsafari https://klimatradet.se/solsafari-riks/
  • Ännu mer mer solel här http://klimatradet.se/solel/

Följ arbetet

För att bidra till att nå visionen om ett Plusenergilän skickar Klimatrådet ut ett nyhetsbrev en gång per månad. Nyhetsbrevet ger information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. 

Nyhetsbrevet når 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Anmäl dig här http://klimatradet.se/nyhetsbrev/