Klimatpriset 2018

Varje år sedan 2012 har invånarna i Jönköpings län chansen att nominera en person, organisation eller företag som gjort ett särskilt gott energi- och klimatarbete. Nu har nomineringarna strömmat in. Vem blir årets vinnare?

Klimatpriset, foto Länsstyrelsen Jönköpings län

Klimatpriset är Jönköpings läns största och mest prestigefyllda pris. I år har ett 20-tal nomineringar kommit in på klimatsatsningar runt om i länet. Vinnaren utses av Klimatrådet och vinnaren tilldelas Klimatrpiset den 19 september på SPIRA i Jönköping, som höjdpunkten under Klimatveckan 2018.

Nedan presenteras de nominerade (texterna är delar eller hela underlaget som kommit in i nomineringenprocessen).

DB Schenker

Jönköping

DB Schenker bedriver just nu en satsning på en självkörande lastbil – och satsningen i Jönköping är sverigeunik. Den självkörande lastbilen kommer att drivas på el som laddas med solceller. Från och med hösten kommer bilister kunna se lastbilen på skruvgatan, mellan Schenkers lager och terminalbyggnad. Omställningen mot förnybart och el i transportsektorn är en nödvändighet om vi ska nå klimatmålen – och nya, innovativa lösningar krävs. DB Schenkers satsning är ett exempel på hur lokala aktörer kan ta en betydande, ledande roll och driva på omställningen i förarsätet – inte i baksätet. Att tänka nytt och våga satsa på innovativa lösningar är ett kännetecken för Jönköpings län.


Emåns ekomuseum

Nässjö

Emås ekomuseum, verksamma i Bodafors, riktar sig till alla målgrupper – men där barn och ungdomar får ta en större roll.

Emåns ekomuseum bedriver ett gediget pedagogiskt arbete för att inspirera framtida generationer om miljö, natur och klimat. Med flertalet teman (sagotema, vintertema, Liv i vatten) och en särskild pedagog är anläggningen unik i länet. Emåns ekomuseum har en viktig uppgift i att inspirera ungdomar om hållbarhetsfrågor – och det märks på det stora antalet besök museet har. Med en särskild satsning på ”Naturskolan” inspirerar Emåns ekomuseum med sitt motto ”Att lära inne ute” – genom att sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor och integration samt uppmuntra till möten mellan människor. Ekomuseet bildades i början av 1990-talet och samlar en rad ämnesområden, vilket syns i föreningens fem stiftare: Sandsjö hembygdsförening, Bodafors fiskevårdssällskap, Bodafors samhällsförening, Kultur-och fritidsförvaltningen i Nässjö kommun samt Jönköpings Läns Museum.


Hela Människan

Jönköping

Med sin satsning ”DeLa – Diakonalt Effektivt Livsmedelsansvar” tar Hela människan hand om livsmedel som annars skulle gått till svinn i matbutiker i Jönköpingstrakten. Maten säljs till en billig peng – och det finns möjlighet för personer med begränsad ekonomi att ansöka om medlemskap för att på så vis handla till reducerat pris. Satsningen bidrar till att minska på matsvinnet, som bidrar stort till klimatutsläpp. Butiken delar även ut matkassar via diakonal verksamhet.

Att ta tillvara på resurser är egentligen i grund och botten sunt förnuft – men att det även kan bidra till en ökad miljömedvetenhet och en förändrad syn på livsmedel och matsvinn är att se som en insats för klimatet. DeLa-Butiken skapar dessutom mening och sysselsättning för personer i samhällets utkant, butiken bedrivs helt ideellt.


Avia AB

Eksjö

Avia AB har under de senaste åren bedrivit ett effektivt energiarbete. Genom att bli andelsägare i vindkraft och nu installera solceller är företaget nu helt självförsörjande på el. Att ställa om till framtidens energiutmaningar är en resa som alla samhällsaktörer måste genomgå. Avia AB inspirerar och visar vägen för hur vi gör Jönköpings län till ett Plusenergilän.


Energicentrum A6 

I 20 år har de 5 kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Sävsjö, Mullsjö och Habo drivit Energicentrum A6 och den kommunala Energi-och klimatrådgivningen som finansieras genom Energimyndigheten. Rådgivarna har bidragit till att privatpersoner, företag och organisationer både i och utanför länet har kunnat fatta viktiga beslut för en mer energieffektiv vardag och även kunnat klämma och känna på olika tekniska lösningar i den stora utställningen på plats. Jag tycker Energicentrum A6 ska få priset för att de gjort en viktig och enträgen insats för klimatet under många år.


Reko-ringen

Värnamo

Länets första Reko-ring startade i Värnamo. I en Reko-Ring kan lokalproducerade matvaror säljas, som en slags bakluckeloppis för lokalproducerade matvaror och livsmedel – närproducerad mat, lättillgängligt!

Reko-ringen verkar främst genom sociala medier, där konsumenter kan signalera vad de vill beställa och där lokala leverantörer möts på en gemensam mötesplats och säljer sina varor. Alla varor i Reko-ringen följer lagar inom livsmedel och skatt. Ett 50-tal producenter i Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö kommuner som har visat intresse för satsningen. Reko står för ”rejäl konsumtion” och kravet är att säljaren får bara sälja det den själv har tillverkat eller producerat och reko-ringen kan bli ett komplement till det producenterna gör i dag.

Lokalproducerade varor har flera miljömässiga och klimatmässiga fördelar – och att ha en gemensam återkommande mötesplats för lokala varor innebär att den klassiska torghandeln får ett uppsving. Reko-ringen bidrar till att öka den lokala livsmedelsproduktionen och skapar en mötesplats mellan lokala producenter och konsumenter, ett steg mot en mer hållbar och klimatsmart matkonsumtion.


Jönköpings Posten

Jönköping

Jönköpings-posten, lokaltidningen i Jönköping med cirka 83 000 läsare, valde att ha ett särskilt stort fokus på klimatfrågan år 2017, i samband med länets Klimatvecka. Genom att ha återkommande reportage och inslag om miljö-och klimatfrågor bidrar tidningen till att öka medvetenheten hos allmänheten. Reportagen hade en bred inriktning där flera lokala framgångsprojekt och satsningar lyftes fram – extra viktigt i en tid då klimatfrågan ofta sveps in i raljerande domedagsretorik. Samtidigt sätter reportagen press på lokala beslutsfattare om att mer insatser behövs om vi ska nå klimatmålen.

Jönköpings-Posten tog dessutom initiativ till en debatt om stadstrafik och bilism i Jönköpings kommun och valde att arrangera den i samband med Klimatveckan för att på så vis belysa klimat-och miljöperspektiven i diskussionen.


Region Jönköpings län

Satsningen på förnybar elenergi är ett av de prioriterade områdena i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. Av den totala förbrukningen på 50 gigawattimmar är målet att cirka 3 gigawattimmar ska produceras av solceller, vilket motsvarar omkring 7 procent av den totala förbrukningen.

Genom att uppföra solceller på länets tre sjukhus, flera vårdcentraler, naturbruksgymnasium och Kulturhuset Spira visar Region Jönköpings län att man tar klimatfrågan på allvar och aktivt bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän. Ofta kan stora, offentliga organisationer upplevas som svårförändliga och långsamma i omställningen. Med denna stora investering visar Region Jönköpings län tydligt att solenergi är värt att satsa på.


TUC Yrkeshögskola

Jönköping

I början av året blev det klart att Jönköpings län får en helt ny YH-utbildning till solelstekniker. TUC Yrkeshögskola och Campus Varberg blir båda först i landet med en sådan utbildning.

Satsningen på att erbjuda utbildning till solelstekniker ligger helt rätt i tiden. Utbildningen är en tvåårig YH-utbildning med mycket praktiska inslag. Utbildningen genomförs på distans, med vissa träffar i Jönköping. Den sverigeunika utbildningen startar september 2018! Framtidens energisystem behöver framtidens kompetens, och vilken plats är bättre att placera en sådan utbildning än i plusenergilänet?


Nässjö Affärsverk

Nässjö

Nässjö Affärsverk, NAV, har uppfört och uppgraderat flertalet publika laddstationer under år 2017. Deras senaste satsning är att knyta ihop kransorterna runtomkring Nässjö tätort för att på så vis erbjuda elbilsladdning för landsbygden, fler laddstolpar åt folket!

Som en del i att driva på utvecklingen och göra Nässjö kommun till en fossilbränslefri kommun så får Bodafors, Forserum och Malmbäck nu tillgång till publika laddstationer. När det gäller laddstationer för elfordon handlar diskussionen ofta om ”hönan och ägget”, ska det installeras laddstationer före det finns tillräckligt med elfordon? Ja! Är svaret från NAV, som täcker Nässjö kommun med laddstationer. Laddning är inte enbart ett storstadsfenomen, mindre orter har en stor roll i omställningen – och kanske är det så att det faktiskt är där det är enklast att driva igenom en långsiktig förändring.


Vrigstad värdshus

Sävsjö

Vrigstad värdshus, en del i Best Western-koncernen, är ett Svanenmärkt hotell med egen elproduktion via solceller.

Vrigstad värdshus har tidigare drivit insatser för att främja närproducerad mat, har ersätt sin oljeuppvärmning med bergvärme, investerat i värmeåtervinning och har i nuläget Sveriges största solcellsanläggning för ett hotell. Som en del i sitt miljö-och klimatarbete arbetar de utifrån visionen om den ”miljövänliga mötesplatsen”, ett koncept där traditionell hotell-och konferensverksamhet kombineras med egen elproduktion och ett aktivt miljö-och klimatarbete, till fördel både för kund och anställda.


Farmers foodtruck

Jönköping

Farmers´ Food Truck är ett mobilt restaurangkök som serverar streetfood på hållbara grunder. Råvarorna kommer från ekologisk produktion eller från producenter som på annat sätt bedriver ett tydligt hållbarhetsarbete.

Miljö och hållbarhet handlar inte bara om maten. Därför kör vi Farmers´ Food Truck på biogas och använder förstås miljöanpassade rengöringsmedel och matförpackningar. Vi källsorterar avfallet så att det kan återvinnas till nya produkter, eller bli ny energi. Det går alltid att äta vegetariskt hos oss, men vi serverar ibland kött- och fiskrätter från utvalda råvaror. Det kan dyka upp både traditionell husmanskost och helt andra maträtter på menyn. Vi har också med oss en del lokala mathantverk som du kan köpa med dig hem. Farmers’ Food truck tar miljö-och hållbarhetsfrågorna ut på gatan och in i personer vardag. Genom att erbjuda klimatsmart streetfood synliggör Farmers’ Food truck att klimat och mat hör ihop.


Länstrafiken i Jönköpings län

Värnamo

Alla stadsbussar som trafikerar i Värnamo är numera laddhybridbussar. Det unika med satsningen i Värnamo är att hela stadstrafiken, dvs. alla linjer körs med laddhybrider. Satsningen har inneburit minskade utsläpp, bättre stadsmiljö och ett ökat antal resenärer. Vid lanseringen av de nya bussarna i september 2017 bjöd Länstrafiken Värnamobor på gratis resor under en period, men statistiken visar att fler tar bussen nu än tidigare.

Länstrafiken visar att framtidens transporter redan är här. Genom att bussarna drivs till 70 procent på el, resterande 30 procent står en dieselmotor för. De nya fordonen släpper ut 90 procent mindre koldioxid än vanliga dieseldrivna bussar, och gör av med 60 procent mindre energi.


Jan Lundberg

Nässjö

Jan Lundberg, verksam vid Topperyd, är en engagerad klimathjälte och bedriver sin verksamhet i linje med visionen om Jönköpings län som ett plusenergilän. På sin gård och bed & breakfast finns det solceller, egen vindkraft och nu även laddstationer elbilar. Topperyd visar att besöksnäringen har en roll i omställningen och att det finns många fördelar med att bli en egen elproducent i linje med länets vision om plusenergilän. Topperyd visar hur omställning sker i praktiken och att framtidens energiproduktion är en konkurrensfördel, inte en uppoffring.


Östra Vätternbranterna och Vuxenskolan

Jönköping

Östra vätternbranterna har under året arrangerat en studiecirkel om solenergi och haft flera aktiviteter för att främja solenergi som förnybart energislag. Konceptet med studiecirklar har genomförts tillsammans med Vuxenskolan och intresset har varit mycket stort. Genom att erbjuda studiecirklar driver Östra vätternbranterna på utvecklingen mot ett förnybart energisystem och skapar engagemang kring solceller. Parallellt med att arbeta med solenergi arbetar ÖVB även med att främja biokol.

Det långsiktiga målet för Östra Vätternbranterna är att personer verksamma i det geografiska området blir ”planetskötare”, att miljö-och klimatbelastningen är borta, att all energi är fossilfri samt att vi har en mer hållbar ekonomi.


Robert Burman

 landskapsarkitekt Region Jönköpings län

Efter skyfallet och översvämningen över länssjukhuset Ryhov 2013, ledde Robert arbetet med att klimatanpassa sjukhusområdet mot extrema skyfall. Nyckelorden genom arbetets gång har varit att åtgärderna skall smälta in i omgivningen och inte störa ögonen. Det ska se naturligt ut. Det byggdes en vattenväg, en ytledes avrinningsväg från City Gross ner till E4. Vattenvägen passerar många av sjukhusets parker och i dessa parker har man återskapat ett böljande, naturligt landskap som ökar rekreationen samtidigt som varje park blir ett litet vattenmagasin. Kanterna på parkerna är upphöjda, vilket gör att vid mindre regnmängder stannar vattnet i de första parkerna längs vattenvägen. Vid stora vattenmängder rinner vattnets från park till park, och till slut samlas upp en fotbollsplan precis ovanför E4an, som även den har byggts upp med vallar runt för att kunna idka damm.


Läs mer

Läs mer om Klimatpriset och tidigare års vinnare här >>

Läs mer om hur Klimatrådet arbetar för att nå visionen om ett Plusenergilän här >>

Läs mer om Klimatveckan här >>

Klimatpriset delas ut den 19 september som en viktig höjdpunkt under Klimatveckan!