Vetlanda kommun – delar med sig!

Vetlanda kommun har varit pådrivande i Klimatrådet sedan starten 2011. Att vara pådrivande handlar om att konkret delta i rådets arbete dvs lyfta, förankra, genomföra och följa upp satsningar. Det handlar också om att bidra med erfarenheter och kunskap från den egna organisationen samt lyfta svåra frågor, som kräver samverkan och nya angreppsätt.

Satsningar som Vetlanda kommun är pådrivande inom är till exempel KlimatveckanKlimatprisetSamverkansforskningKlimatmatchen,SolsafariSolbilsracetTrähusskolan och framtagandet av beräkningsverktyget-för att enkelt kunna följa upp den egna organisationens utsläpp. Vi passade på att fråga Anders Bernberg om beräkningsverktyget som tagits fram inom Klimatrådet, och hur han ser på det.

“Vi har tidigare inte haft något beräkningsverktyg där på ett så samlat och tydligt sätt kan se på våra verksamheter. Det kommer bli ett viktigt arbetsverktyg framöver.” säger Anders Bernberg, miljöstrateg, Vetlanda kommun.

Anders Bernberg Vetlanda kommun

“Det kommer bli ett viktigt arbetsverktyg framöver”

Läs mer om Vetlanda kommuns hållbarhetsarbete.

Håll dig uppdaterad

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/