Viktigt för Sävsjö kommun

Sävsjö kommun har varit pådrivande i Klimatrådet sedan starten 2011. Att vara pådrivande handlar om att konkret delta i rådets arbete dvs lyfta, förankra, genomföra och följa upp satsningar. Det handlar också om att bidra med erfarenheter och kunskap från den egna organisationen samt lyfta svåra frågor, som kräver samverkan och nya angreppsätt.

Satsningar som Sävsjö kommun är pådrivande inom är till exempel Klimatveckan, Klimatpriset, Samverkansforskning, Klimatmatchen, Solsafari, Solbilsracet, Trähusskolan och framtagandet av beräkningsverktyget-för att enkelt kunna följa upp den egna organisationens utsläpp. Vi passade på att fråga Stefan Gustafsson om beräkningsverktyget som tagits fram inom Klimatrådet, och hur han ser på det.

Miljö- och klimatfrågor är viktiga för Sävsjö kommun och vi har genom åren genomfört många bra insatser för att minska våran klimatpåverkan. Vi har dock saknat en metod för att mäta och följa upp våra utsläpp. Verktyget är ett viktigt stöd i arbetet och kommer att hjälpa oss prioritera våra insatser framöver” säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun.

StefanGustafssonSavsjokommun

Miljö- och klimatfrågor är viktiga för Sävsjö kommun

Läs mer om Sävsjö kommuns hållbarhetsarbete.

Håll dig uppdaterad

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/