Fredagen den 4 december delades årets klimatpris i Jönköpings län ut. Vinnare blev Mikael Wik på Adelövs gård.
– Det var både roligt och överraskande, säger Mikael Wik.

Klimatpriset är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångrikt klimatarbete i Jönköpings län. Bakom priset står Klimatrådet i Jönköpings län som nu har delat ut priset för fjärde året i rad. Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Tidigare vinnare av klimatpriset är Sävsjö Biogas (2012), Friskis och Svettis Jönköping (2013) och Aktiv sol i Nöbbele (2014). I år gick priset alltså till lantbrukaren Mikael Wik på Adelövs gård.

– Mikael är en grön landsbygdsentreprenör som genom sitt arbete är både en inspirationskälla och en förebild, sa Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Klimatrådet i Jönköpings län, när hon delade ut priset.

Motiveringen lyder: ”2015 års klimatpris tilldelas Mikael Wik på Adelövs gård som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för inte bara sig själv utan även sin bygd är ett stort föredöme och en inspirationskälla. Mikael visar att det mesta faktiskt går bara viljan och en smula nytänkande finns. Mikael är en sann visionär och grön landsbygdsentreprenör. Hans engagemang bidrar starkt till visionen Ett plusenergilän 2050.”

– Det här var verkligen inte något jag hade räknat med, men det betyder mycket för mig, säger Mikael Wik.

Egen kraft, Jönköpings länstrafik, Nässjö kommun och Söne buss samt Finnvedsbostäder fick hedersutmärkelser för sitt arbete med klimatfrågor under 2015.

– Klimatpriset är ett sätt att visa delar av allt det fantastiska arbete som pågår kring klimatfrågorna i länet. Inom Klimatrådet arbetar vi hela tiden för att nå visionen om ett plusenergilän år 2050 och samtliga vinnare är goda exempel på hur man kan arbeta får att nå hela vägen fram, säger Andreas Olsson, ordförande i Klimatrådets beredningsgrupp.

Fakta/Klimatpriset

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till Klimatrådets mål och vision om Jönköpings län som ett plusenergilän i linje med klimat- och energistrategin eller på annat sätt bidragit till att främja länets klimat- och energiarbete. Vinnaren ska vara ett framstående exempel inom sitt område. Klimatpriset riktar sig till alla som lever, bor och verkar i Jönköpings län och delas ut av Klimatrådet sedan år 2012.

Fakta/Adelövs gård

Verksamhet: Ekologisk mjölkproduktion (95 kor), spannmålsproduktion till foder

Energiproduktion: Bioenergi och vindkraft

Produktion: 350 000 kWh/år

Användning: 358 000 kWh/år

Antal anställda: 3 heltid, 2 deltid

Areal: 135 hektar egen odling, arrenderar 20 hektar, 300 hektar skog

Omsättning: 5,0 – 7,5 mkr

Klimatpriset 2015, motiveringer

Vinnare: Mikael Wik

2015 års klimatpris tilldelas Mikael Wik på Adelövs gård som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för inte bara sig själv utan även sin bygd är ett stort föredöme och en inspirationskälla. Mikael visar att det mesta faktiskt går bara viljan och en smula nytänkande finns. Mikael är en sann visionär och grön landsbygdsentreprenör. Hans engagemang bidrar starkt till visionen Ett plusenergilän 2050.

Hedersomnämnande: Egen kraft

Den ekonomiska föreningen Egen Kraft har visat vägen för hur samarbete och samverkan kan stärka både långsiktig konkurrenskraft, näringslivsutveckling och ett effektivt klimatarbete genom sin satsning på egen produktion av förnybar el. En produktion som är ett värdefullt tillskott till länets målsättning om en självförsörjandegrad av förnybar energi på 50 procent, år 2020, och ett starkt bidrag till att nå visionen Ett plusenergilän 2050.

Hedersomnämnande: Jönköpings länstrafik, Nässjö kommun och Söne buss

Jönköpings länstrafik har tillsammans med Nässjö kommun och Söne buss gjort ett stort omtag kring tätortstrafiken i Nässjö. Med nya el-hybridbussar som enbart går på förnybara drivmedel och enligt en ny tidtabell. Resultatet med ett fördubblat resande och kraftigt minskade utsläpp imponerar och ger mersmak! En lyckad satsning som visar vägen mot visionen Ett plusenergilän 2050.

Hedersomnämnande: Finnvedsbostäder

Med stor framtidstro har Finnvedsbostäder valt att satsa på framtidens tekniker redan idag med flera projekt baserat på passivhustekniken men även genom andra energibesparingsprojekt i äldre hus, miljöcertifiering av byggnader, avfallshantering och mycket mer! Finnvedsbostäder är ett kommunalt bostadsbolag som tar sitt ansvar på allvar och verkligen lever upp till sitt måtto om ett utmärkt boende och ett gott liv! En lyckad satsning som visar vägen mot visionen Ett plusenergilän 2050.