Klimatpriset 2020

Gnosjö automatsvarvning-Vinnare av Klimatpriset 2020

Vinnare av Klimatpriset 2020 är Gnosjö automatsvarvning, en inspirationskälla för alla företag som vill bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Gnosjö Automatsvarvning visar engagemang och vilja att investera i förnybar energi och att minska på klimatutsläppen samtidigt som de inspirerar andra företag att göra samma resa. Klimatrådet arbetar med en gemensam vision – att Jönköpings län ska bli ett Klimatsmart plusenergilän ­. Ett län där det ska vara lätt att leva, resa och driva företag på ett klimatsmart, förnybart och hållbart sätt, en slags ”Gnosjöanda” för klimatomställningen i Jönköpings län. Genom sin gedigna energiomställning representerar Gnosjö automatsvarvning en ny slags Gnosjöanda, där de klimatsmarta valen är de självklara valen.

Hedersomnämnanden

Joma och Elajo

Joma & Elajo klimatpriset 2020
Klimatpriset 2020 Joma & Elajo. Yngve Josefsson, Gustaf Josefsson, Sandra Vatn, Stefan Timhagen
Samverkan är den enskilt största framgångsfaktorn om vi ska nå våra klimatmål i tid och göra Jönköpings län till ett klimatsmart plusenergilän. Genom sitt energisamarbete, ett unikt likströmssystem med batterilager och solceller, visar Joma och Elajo hur företag kan gå tillsammans och lösa gemensamma problem. Joma och Elajo visar initiativförmåga och vågar gå före i energiomställningen.

Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk

Klimatpriset 2020 Elin Hjalmarsson
Klimatpriset 2020 Elin Hjalmarsson
Elin är andelsjordbrukaren utanför Eksjö som brukar jorden med fossilfria metoder och ett genomsyrande hållbarhetstänk. Elin har gott om realistiska idéer och inspirerar omgivningen att se möjligheter istället för hinder. Hon utvecklar sitt entreprenörskap på ett innovativt sätt och tänker hållbarhet i vartenda beslut, vilket stärker länet i resan till att bli ett klimatsmart plusenergilän.

Kretslopp & Recycling

Klimatpriset 2020, Kretslopp & Recycling
Klimatpriset 2020, Kretslopp & Recycling, Ingemar Andersson och Erik Lagerqvist.
Kretslopp & Recycling är ett gott exempel på hur uppfinningsrikedom och drivkraft bidrar till att Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän. Genom sin unika affärsidé kan Kretslopp & Recycling bära sitt namn med stolthet, då de bidrar till att sluta kretsloppet i hanteringen av ensilageplast, vilket möjliggör för de gröna näringarna att bli ännu mer klimatsmarta och hållbara.